Informacije


Tekst panel SH-300
 

Tekst (operator) panel SH-300, inteligentni HMI, je novi proizvod razvijen nezavisno od PLC u Array Electronics. Osnovna namjena je povezivanje sa PLC ili drugim inteligentnim kontrolerima preko COM komunikacionog porta. Funkcije su: prikazivanje, postavljanje, izmjena podataka registara i stanja relaja u  PLC-u, kombinujući tekst, indikaciju, funkcijske tastere, grafikone i dr. SH-300 ima monohromatski, 4x24 karaktera STN-LCD displej. Razvojni program za SH-300 je na Windows platformi tako da ima jednostavan izgled i lagan je za učenje. Omogućava uređivanje nekoliko ekrana za monitoring i podržava višeformatni grafikon.

Osobine

  • Konunikacioni protokol se učitava u SH-300 tekst panel zajedno sa projektnim fajlovima, nepotrebno je odvojeno dodavati komunikacioni program u PLC.
  • Može se povezati na PLC raznih proizvođača, npr.  Mitsubishi, Omron, Siemens, Panasonic, Delta itd.
  • Ima funkciju zaštite lozinkom.
  • Ima funkciju prikaza liste alarma, tako da se  u realnom vremenu alarmne informacije prikazuju linija po linija.
  • Ima 14 programskih tastera koji se mogu definisati kao funkcijski tasteri, jednostavni za rukovanje, mjenjaju neke mehaničke tastere na komandnom ormaru.
  • Podržava portove: RS232/RS422/RS485
  • STN-LCD displej sa pozadinskim svjetlom može da prikaže 24 karaktera u 4 reda.
  • Zahvaljujući višejezičkoj podršci i korisnički definisanom sistemu prikaza informacija, pogodan je za različite zahtjeve.
  • Prednji panel je otporan na vodu i masnoću.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Displej 4x24 karaktera STN-LCD
Rezolucija 192x64 piksela
Radni vijek displeja preko 50000h uz uslove 25±2°C i 65±10%RH
Osvjetljenje 60 cd/m2
Boja monohromatski
Kontrast podesiv
Pozadinsko osvjetljenje LED
Memorija Flash 110kB
Komunikacioni port RS232/RS422/RS485
Funkcijski tasteri 14 programibilnih
Hlađenje Prirodno vazduhom
Težina 260g
Napajanje 12-24VDC ±10% <300mA
Izolacija 500VAC 1 minut (između signala i uzemljenja)
Otpor izolacije preko 10MΩ 500VDC (između signala i uzemljenja)
Radna temepratura -10°C do 60°
Vlažnost ambijenta 20 do 90%RH
Temperatura skladištenja 20°C do 70°C
Otpornost na vibracije 10-25Hz
Stepen zaštite prednjeg panela IP65

DIMENZIJE

Naziv Verzija Veličina Preuzimanje
Korisničko uputstvo SH-300 ver.2.0 1.79M

Program za SH-300 ver.2.44.51.24 6M

 

19.01.2017. god.