Uređaj za omamljivanje ribaU skladu sa tehnološkim zahtjevima koji se tiču humanog omamljivanja životinja i preporuka koje se odnose na pomenutu oblast, a u saradnji sa tehničkim osobljem "Tropik ribarstva" Banja Luka, razvijen je ovaj uređaj, tip UOR 200-42-4, koji je kompromisno rješenje između pomenutih elemenata. Težište je svakako bezbjednost ljudi koji rukuju uređajem, kao i ljudi koji se mogu naći u neposrednoj blizini, uz pridržavanje uputstava za rukovanje i održavanje.


Uređaj se priključuje na električnu mrežu, na način koji odgovara uslovima eksploatacije. Zaštita od napona dodira je izvedena mehaničkom zaštitom dijelova pod mrežnim naponom i zaštitnim uzemljenjem metalnih dijelova unutar kućišta koji pri bilo kojoj nepravilnosti mogu doći na potencijal iznad dozvoljenog napona dodira, kao i smanjenim naponom.

Izlazni napon, koji ne prelazi maksimalno dozvoljeni napon dodira je galvanski odvojen od električne mreže transformatorom sa prostorno odvojenim namotajima primara i sekundara. Vrijednost izlaznog napona je srazmjerna vrijednosti napona napajanja i obrnuto srazmjerna radnoj struji uređaja, ali se uklapa u dozvoljeno odstupanje napona električne mreže. Učestalost izlaznog napona je uvijek jednaka učestalosti napona napajanja. Jedan vod izlaznog napona se vezuje na metalni sud za omamljivanje ribe, a drugi vod na centralnu elektrodu, koja je potopljena u vodu u kojoj se nalazi riba koja se omamljuje. Kućište suda za omamljivanje ribe mora biti uzemljeno, nezavisno od uređaja za omamljivanje. Radna struja se podešava dodirnom površinom vode i centralne elektrode, odnosno dubinom uranjanja centralne elektrode.
 

Tehničke karakteristike:

  • snaga: 200VA,
  • napon napajanja: 230V ±5%, 50Hz ±5Hz,
  • izlazni napon: 42V ±5% učestanosti napona napajanja,
  • izlazna struja: do 4A,
  • vrijeme uključenosti izlaznog napona: 0,1s do 120h,
  • radna temepratura -20°C do 40°C,
  • zaštita od napona dodira: sniženim naponom,
  • dimenzije 300x250x120mm,
  • stepen mehaničke zaštite: IP65,
  • montaža na zid, vijcima.

NAPOMENA: Ovaj uređaj je namijenjen za omamljivanje riba u posudi, a ne na vanjskoj, vodenoj površini!