Regulator brzine monofaznog motora ventilatoraOvaj uređaj, koji je po konstrukciji fazni regulator, namjenjen je regulisanju broja obrtaja asinhonih motora (AM) koji u pogonu imaju lakšu mehaničku karakteristiku, a to je slučaj kod radijalnog ventilatora. Bitno je napomenuti da pri radu AM sa ovom vrstom regulatora, polazni momenat se višestruko smanjuje pri nižim naponima i broju obrtaja, pa se u skladu sa tim se i vrši upravljanje pogonom.

Artikli iz kategorije