Programibilni logički kontroler AF (FAB) serijeAF (FAB) mini PLC je programibilni logički kontroler, koji se programira sa FBD (Function Block Diagram). FBD je jednostavniji za upotrebu i učenje od klasičnog programiranja PLC-a (Ladder diagram and instruction). Uređaj je osmišljen kao tradicionalni PLC kombinovan sa LCD panelom. PLC se programira sa pripadajućim programom, ili sa samog LCD panela putem funkcijskih tastera.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AF (FAB) MINI PLC

Tip      AF-xxMR-A    AF-xxMR-E     AF-xxMT-E
Napajanje 100-240VAC DC12/24V DC12/24V
Potrošnja 5W 200mA 200mA
Digitalni ulaz Napon AC 80-240V DC 10-24V DC 10-24V
Struja 0,2m < 1mA < 1mA
Izlazi Relejni
10A max
Relejni
10A max
Tranzistroski NPN
80VD Max. 2A
Ugrađen displej nema
Radni uslovi Radna temperatura -20° ~ 70°C
Temperatura skladištenja -40° ~ 70°C
Zaštita IP20
RTC Max ±5s/dan
Montaža DIN šina 35mm
Programska memorija Tajmeri 127
Brojači 127
Funkcionalni blokovi 127
RTC interval 127
Kapacitet 64K

Artikli iz kategorije