Motorni prekidači tipa BSZa elektromotor Broj faza Nazivni napon Struja rezistivnog opterećenja Tip Šifra
220V 0,75 (1) kW 2,3

500V

7,5 (10)A

BS-211

14180165
220V 1,5 (3) kW 2,3

500V

15 (20)A

BS-216

14180109
220V 2,2 (3) kW 2,3

500V

30 (35)A

BS-230

14180110

Artikli iz kategorije