Kondenzatori za elektromotore - startniKondenzatori imaju važnu ulogu u radu i startovanju jednofaznih motora. Da bi motor brzo startovao potreban je kratak impuls višeg napona od nominalnog što se obezbjeđuje upravo startnim kondenzatorom.

Startni kondenzator se isporučuju sa metalnim nosačem (rukom).

Osnovne karakteristike kondenzatora su: kapacitivnost (μF), radni napon (V), radna temperatura (-25º do 85ºC). Često se kao podatak kvaliteta navodi dielektrični faktor disipacije (tangens ugla gubitaka). Tolerancija kapacitivnosti je obično ±5%.


Artikli iz kategorije