Kondenzatori za elektromotore - radniRadni kondenzatori obezbjeđuju potrebnu reaktivnu energiju za rad induktivnog potrošača-motora čime popravljaju faktor snage (cosφ) cijelog sistema. Postoje dvije izvedbe radnog kondenzatora: sa kablom i sa faston priključcima, najčešće duplim. 

Osnovne karakteristike kondenzatora su: kapacitivnost (μF), radni napon (V), radna temperatura (-25º do 85ºC). Često se kao podatak kvaliteta navodi dielektrični faktor disipacije (tangens ugla gubitaka). Tolerancija kapacitivnosti je obično ±5%.


Artikli iz kategorije