Informacije


Mini PLC APB serije
APB serija mini PLC je četvrta generacija PLC razvijena u Array Electronics:

 • CE certifikat,
 • zaštita od greške u napajanju,
 • analogni ulazi i izlazi,
 • brzi brojački ulazi i izlazi,
 • novi funkcionalni blokovi sa PWM, PTO, SMS i sl.
 • SMS modul za proširenje,
 • sat realnog vremena,
 • zaštita pomoću lozinke,
 • fleksibilne proširene funkcije (1141, 640),
 • kapacitet 320 logičkih funkcijskih blokova,
 • MODBUS protokol,
 • LCD displej malih dimenzija sa višejezičkom podrškom,
 • glavni moduli 12/22/24 tačaka ulaz/izlaz, moduli za proširenje 22 tačke U/I,
 • besplatan program APB Software.

Raspoloživi modeli:

 • APB-12MRA,
 • APB-12MGD,
 • APB-12MGDL,
 • APB- 22MGD,
 • APB-22MGDL,
 • APB-24MRDL,


Raspoloživi moduli za proširenje:

 • APB-22ERA,
 • APB-22ERD,
 • APB-22EGD,


Dodatna oprema za mini PLC APB serije:

 • APB-DUSB kabl za programiranje,
 • APB-232 komunikacioni kabl RS-232,
 • APB-ECB kabl za povezivanje PLC i modula za proširenje,
 • - APB-SMS modul za slanje i prijem SMS poruka,

19.01.2017. god.