Enkoderi rotacioniRotacioni enkoderi služe za mjerenje obrtnog kretanja kao i za mjerenje linearnog kretanja u sprezi sa standardnom mjernom opremom kao što su zavojna vretena. Područja primjene uključuju: električne pogone, mašine alatljike, štamparske prese, mašine za obradu drveta, robote i uređaje za rukovanje.

- Obrtni davači pretvaraju obrtno kretanje u električne signale preko fotoelemenata koji skaniraju cirkularne podeoke. Mjereni signali se obrađuju ili u NC upravljanju i PLC automatima ili se jednostavno prikazuju na displeju. Zbog svog širokog opsega mehaničkih i električnih karakteristika ovim programom nudimo odgovarajuće enkodere za skoro svaku primjenu - od jednostavnih zadataka prikazivanja do dinamičkog upravljanja električnih pogona.

Tip Napajanje Izlazni signali Namjena
LK-80-4 10-30VDC A,B Pouzdan mjerni točak za mjerenje dužine za opštu i industrijsku namjenu.
PSC-MC-ABZ-T-24 5 – 24VDC A, B, Z Pouzdan mjerni točak za opštu i industrijsku namjenu.
DHC-1M 10 – 30VDC A, B Pouzdan mjerni točak za opštu i industrijsku namjenu.

Artikli iz kategorije