Bimetalne zaštite BigMLR2-D serija termičkih (bimetalnih) releja pogodna za zaštitu od termičkog preopterećenja u el. kolima napona do 660VAC i struja od 0,1-93A. Mogu biti montirani zajedno sa sklopnikom BC1-D serije ili samostalno.

Tehničke karakteristike

Tip Nazivna radna struja
bimetalnog
releja
(A)
Termičke komponente Oznaka
Nazivna
struja
(A)
Opseg nazivnih
struja
(A)
LR2-D13 25 0,25 0,16-0,25 LR2-D1302
0,4 0,25-0,4 LR2-D1303
0,63 0,4-0,63 LR2-D1304
1,0 0,63-1 LR2-D1305
1,6 1-1,6 LR2-D1306
2,5 1,6-2,5 LR2-D1307
4,0 2,5-4 LR2-D1308
6,0 4-6 LR2-D1310
10,0 7-10 LR2-D1314
13,0 9-13 LR2-D1316
18,0 12-18 LR2-D1321
25,0 17-25 LR2-D1322
LR2-D23 36 32 23-32 LR2-D2353
36 28-36 LR2-D2355
LR2-D33 93 32 23-32 LR2-D3353
40 30-40 LR2-D3355
50 37-50 LR2-D3357
65 48-65 LR2-D3359

Artikli iz kategorije