Aparati za zavarivanjeServisom su obuhvaćene sve vrste aparata za zavarivanje:

  • demontaža aparata,   
  • izrada i zamjena namotaja u \"B\", \"F\" i \"H\" klasi, 
  • zamjena neispravnih dijelova: ležaji, kućišta ležaja, priključna kućišta, nosači četkica, četkice, prekidači, tiristori, diode, elektronski sklopovi itd.
  • obrada kolektora, kontrola i podešavanje,
  • probno ispitivanje,
  • montaža,
  • probni rad pod opterećenjem.

Garancija za izvršene radove je 6 mjeseci, uz poštovanje tehničkih uslova eksploatacije.