AmpermetriAmpermetar je instrument koji mjeri jačinu struje (A) u električnom kolu. Prikaz može biti

  • analogni - sa strelicom na skali ili
  • digitalni - prikaz brojeva na displeju.

Kod analognih ampermetara za mjerenje jačine istosmjerne struje koriste se ampermetri na principu pomičnog kalema. Zavisno od jačine struje ovi ampermetri mogu biti:

  •  ampermetri za direktno mjerenje do 60A DC i
  •  ampermetri za indirektno mjerenje preko šent otpornika, napona 60mV.

Kod analognih ampermetara za mjerenje naizmjenične struje koriste se ampermetri na principu pomičnog željeza. Ovi ampermetri mjere efektivnu vrijednost jačine struje. Zavisno od jačine struje mogu biti:

  • ampermetri za direktno mjerenje do 100A AC i
  • ampermetri za indirektno mjerenje preko strujnog mjernog transformatora, sekundar 5A. 

 


Podkategorije:

Ampermetri digitalni

Više

Ampermetri digitalni

Ampermetri analogni

Više

Ampermetri analogni

Skale ampermetra

Više

Skale ampermetra

Šentovi za ampermetre

Više

Šentovi za ampermetre